Ετικέττα (tag): ιστορίες

Κατηγορία: Σεμινάρια

Η αμεσότητα και η διαδραστικότητα της δημιουργίας και της παραγωγής του κινούμενου σχεδίου - animation το καθιστά ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει τη δύναμη να περάσει μηνύματα αλλά και νοήματα τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε μεγαλύτερες. Η αφήγηση ιστοριών όταν αυτή υποστηρίζεται από οπτικοακουστικό υλικό είναι μία δημιουργική διαδικασία που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

Ενημέρωση: 05-07-2022 10:31 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η αφήγηση και η ανάγνωση ιστοριών και βιβλίων αποτελεί μία ασχολία διασκέδασης, παρηγοριάς, γνώσης αλλά και καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της σκέψης. Χαρακτηρίζεται ως αγαπημένη ασχολία τόσο των ενηλίκων όσο και των ανήλικων ενώ παράλληλα την εποχή της ψηφιακής εποχής εμπλουτίζεται και καταλαμβάνει τη θέση της και ως μία ψηφιακή δημιουργική διαδικασία.

Ενημέρωση: 23-07-2019 10:50 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η ευχρήστία των εργαλείων του διαδικτύου επιτρέπει σε όποιον το επιθυμεί όχι μόνο να δημιουργήσει περιεχόμενο αλλά ουσιαστικά να εκφράσει τη γνώμη του ή να αναδείξει μία δική του ιστορία και κυρίως μία ιστορία της πόλης του μέσα από τη δική του οπτική γωνία.

Ενημέρωση: 22-01-2019 19:19 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Οι ιστορίες είναι καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Λέμε ιστορίες, ακούμε ιστορίες, μαθαίνουμε με ιστορίες και μέσα από αυτές κατανοούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Οι ιστορίες αποτελούσαν πάντα ένα μέσο εξερεύνησης και πληροφόρησης και έτσι μία πηγή μάθησης και βιωματικής εμπειρίας.

Ενημέρωση: 31-10-2017 10:11 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών καθώς και η παροχή και η δημιουργία συνθηκών για την ενίσχυση αυτής τόσο μέσα από παραδοσιακούς μεθόδους όσο και μέσα από τις νέες τεχνοπλογίες αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο στην εκπαίδευση. 

Ενημέρωση: 10-10-2017 10:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η δημιουργία μίας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία με εμπλοκή τόσο αισθητικών κριτηρίων όσο και γνωστικών. Αποτελεί βασική ψηφιακή δεξιότητα για τους νέους της εποχής μας η εξοικείωσή τους με βασικά εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας κινούμενων εικόνων. 

Ενημέρωση: 20-06-2017 00:19 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η καλλιέργεια και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές επιδιώξεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η δημιουργικότητα αλλά και η ανάπτυξη της φαντασίας στην εποχή μας γίνεται όλο και πιο συχνά με τη βοήθεια της τεχνολογίας έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να αποκτήσει παιγνιώση χαρακτήρα.

 

Ενημέρωση: 20-09-2016 20:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων αποτελεί μία δραστηριότητα τόσο εκπαιδευτική όσο και διασκεδαστική. Αποτελεί βασικό στόχο εκαπιδευτικών και γονέων η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών και εφήβων και η ανάπτυξη διασκεδαστικών και αλληλεπιδραστικών σχεδίων εργασίας που να σχετίζονται με το βιβλίο και την αγάπη σε αυτό.

Ενημέρωση: 22-03-2016 07:30 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί τον αρχαιότερο τρόπο επικοινωνίας, παρηγοριάς, μετάδοση εμπειρίας και μάθησης. Είναι μία από τις πιο ίσχυρές μορφές μάθησης και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία ή η διαφήμιση.

Ενημέρωση: 07-09-2015 07:04 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι
Η ψηφιακή αφήγηση είναι μία διαδεδομένη και ιδιαίτερα αγαπητή εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο για τους μαθητές που διασκεδάζουν και μαθαίνουν με το να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες όσο και για τους εκπαιδευτικούς.
Ενημέρωση: 30-07-2012 12:05 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η αφήγηση είναι μια δραστηριότητα έμφυτη, αναγκαία και παρούσα σε όλες τις ιστορικές στιγμές του ανθρώπου. Όλοι έχουμε αισθανθεί κατά καιρούς την ανάγκη να εξιστορήσουμε με λέξεις, εικόνες, βίντεο τη δική μας ιστορία ή τη δική μας άποψη σε κάποιο γεγονός.

Ενημέρωση: 13-03-2012 08:56 (Δημιουργία: 12-03-2012 23:46) | Περισσότερα...