Ετικέττα (tag): προσβασιμότητα

Κατηγορία: Ειδήσεις

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;

Ενημέρωση: 28-09-2022 08:56 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Οι νέες τεχνολογίες και κυρίως η προσβασιμότητα και η χρήση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς από δημόσιοιυς ή ιδιωτικούς φορείς αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας. Οι προσπάθειες αυτές εντός και εκτός Ελλάδας χαρακτηρίζονται στις θετικές επιδράσεις του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας αλλά και στην υπηρεσία του χώρου της εκπαίδευσης. 

Ενημέρωση: 23-02-2016 15:50 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Αφού τα νέα μέσα και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες έχουν καταλάβει κάθε δραστηριότητας μας είναι πολύ σημαντικό να είναι προσβάσιμες σε όλους ασχέτως ικανότητας, προβλήματος όρασης ή ακοής ή κινητικότητας.
Είναι λοιπόν βασικό η δυνατότητα μέσω κοινωνικής δικτύωσης να μην αποτελεί προνόμιο κάποιων άλλα όλων.
Ενημέρωση: 09-03-2012 07:27 | Περισσότερα...