Ετικέττα (tag): αφήγηση

 Σελ. 1 από 2: > >>
Κατηγορία: Εργαλεία

Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών καθώς και η παροχή και η δημιουργία συνθηκών για την ενίσχυση αυτής τόσο μέσα από παραδοσιακούς μεθόδους όσο και μέσα από τις νέες τεχνοπλογίες αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο στην εκπαίδευση. 

Ενημέρωση: 10-10-2017 10:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η δημιουργία μίας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία με εμπλοκή τόσο αισθητικών κριτηρίων όσο και γνωστικών. Αποτελεί βασική ψηφιακή δεξιότητα για τους νέους της εποχής μας η εξοικείωσή τους με βασικά εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας κινούμενων εικόνων. 

Ενημέρωση: 20-06-2017 00:19 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η δημιουργία, επεξεργασία και παρουσίαση ενός βίντεο έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών αφού αποτελεί μία δημιουργική και αρκετα συμμετοιχική διαδικασία της ολομέλειας της τάξης. Η ύπαρξη πολλών εργαλείων και η συνεχή ανάπτυξη νέων αλλες φορές βοηθάει άλλες φορές όμως μπερδεύει.

Ενημέρωση: 13-06-2017 07:21 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

To Myths Lab είναι μια πολιτιστική πρωτοβουλία που απαρτίζεται από ανθρώπους που αγαπούν την ιστορία και την μυθολογία και έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν παιδιά και όχι μόνο ώστε να ανακαλύψουν την πολιτισμική κληρονομιά τους μέσα από μία πιο παιχνιώδη διαδικασία. 

Ενημέρωση: 25-04-2017 00:36 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με την προβολή της ανάγνωσης ενός βιβλίου ως μία ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και άκρως ψυχαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό στόχο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ενημέρωση: 22-11-2016 05:43 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η προσωπική εμπειρία είναι μία δυνατή γνώση που μεταφέρεται βιωματικά και για αυτό το λόγο είναι μία γνώση που αποτυπώνεται κατακτώντας τον ακροατή. 

Ενημέρωση: 08-11-2016 07:26 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η συγγραφή, η δημιουργία, αλλά και η ανάγνωση ιστοριών είναι μία διαδικασία άκρως ευεργετική και παιδαγωγική για τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, αφού μέσα από τΗν ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών θεμελιώνουν τη γνώση για τον κόσμο.

Ενημέρωση: 10-05-2016 11:07 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η βιωματική μάθηση και η προσωπική εμπλοκή είναι ζητούμενο των εκπαιδευτικών προκειμένου η διδακτική εμπειρία να είναι αμφίδρομη αλλά και ενδιαφέρουσα. Ωστόσο πολλές φορές τίθονται προβληματισμοί χρονικοί ή χωρικοί σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.

Ενημέρωση: 19-10-2015 10:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η χρήση διάφορων εργαλείων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των μαθητών αλλά και σε κάποιο βαθμό την ανάδειξη των προσωπικών απόψεων του μαθητή είναι μία αυξανόμενη τάση στην εκπαίδευση. Τα εργαλεία γίνονται ευκολότερα και ποικίλα σενάρια μάθησης πραγματώνονται με τη χρήση αυτών.
Ενημέρωση: 23-02-2015 13:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η δημιουργία ιστοριών με συνδυασμό εικόνων και άλλων πολυμεσικών αρχείων βοηθούν ιδιαίτερα την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του μαθητή αλλά και την ενεργή εμπλοκή του στο μάθημα.

Ενημέρωση: 20-01-2015 11:47 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η αφήγηση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές γιατί συνδυάζεται η ενεργή συμμετοχή με τους εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς στόχους.
Ενημέρωση: 15-12-2014 18:50 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Όταν κάτι , όπως μία πληροφορία, μία ιστορία ή ένα γεγονός το ακούμε ως διήγηση στο πλαίσιο δηλαδή μίας ιστορίας είναι πολύ πιο εύκολο να το αποτυπώσουμε και βέβαια να το μάθουμε.
Ενημέρωση: 02-12-2014 17:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν η αφήγηση και η διαδικασία της ειδικά όταν συνοδεύεται από τη δύναμη της εικόνας έχει αφαρμογή σε πολλά επίπεδα, εκπαίδευσης, δημοσιογραφίας, διαφήμισης αλλά και απλού διαμοιρασμού και κοινοποίηση της ιστορίας του χρήστη.

Ενημέρωση: 22-07-2014 16:25 | Περισσότερα...
 Σελ. 1 από 2: > >>