Ετικέττα (tag): αφήγηση

 Σελ. 1 από 2: > >>
Κατηγορία: Σεμινάρια

Η αμεσότητα και η διαδραστικότητα της δημιουργίας και της παραγωγής του κινούμενου σχεδίου - animation το καθιστά ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει τη δύναμη να περάσει μηνύματα αλλά και νοήματα τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε μεγαλύτερες. Η αφήγηση ιστοριών όταν αυτή υποστηρίζεται από οπτικοακουστικό υλικό είναι μία δημιουργική διαδικασία που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

Ενημέρωση: 05-07-2022 10:31 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η αφήγηση και η ανάγνωση ιστοριών και βιβλίων αποτελεί μία ασχολία διασκέδασης, παρηγοριάς, γνώσης αλλά και καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της σκέψης. Χαρακτηρίζεται ως αγαπημένη ασχολία τόσο των ενηλίκων όσο και των ανήλικων ενώ παράλληλα την εποχή της ψηφιακής εποχής εμπλουτίζεται και καταλαμβάνει τη θέση της και ως μία ψηφιακή δημιουργική διαδικασία.

Ενημέρωση: 23-07-2019 10:50 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η ευχρήστία των εργαλείων του διαδικτύου επιτρέπει σε όποιον το επιθυμεί όχι μόνο να δημιουργήσει περιεχόμενο αλλά ουσιαστικά να εκφράσει τη γνώμη του ή να αναδείξει μία δική του ιστορία και κυρίως μία ιστορία της πόλης του μέσα από τη δική του οπτική γωνία.

Ενημέρωση: 22-01-2019 19:19 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών καθώς και η παροχή και η δημιουργία συνθηκών για την ενίσχυση αυτής τόσο μέσα από παραδοσιακούς μεθόδους όσο και μέσα από τις νέες τεχνοπλογίες αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο στην εκπαίδευση. 

Ενημέρωση: 10-10-2017 10:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η δημιουργία μίας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία με εμπλοκή τόσο αισθητικών κριτηρίων όσο και γνωστικών. Αποτελεί βασική ψηφιακή δεξιότητα για τους νέους της εποχής μας η εξοικείωσή τους με βασικά εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας κινούμενων εικόνων. 

Ενημέρωση: 20-06-2017 00:19 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η δημιουργία, επεξεργασία και παρουσίαση ενός βίντεο έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών αφού αποτελεί μία δημιουργική και αρκετα συμμετοιχική διαδικασία της ολομέλειας της τάξης. Η ύπαρξη πολλών εργαλείων και η συνεχή ανάπτυξη νέων αλλες φορές βοηθάει άλλες φορές όμως μπερδεύει.

Ενημέρωση: 13-06-2017 07:21 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

To Myths Lab είναι μια πολιτιστική πρωτοβουλία που απαρτίζεται από ανθρώπους που αγαπούν την ιστορία και την μυθολογία και έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν παιδιά και όχι μόνο ώστε να ανακαλύψουν την πολιτισμική κληρονομιά τους μέσα από μία πιο παιχνιώδη διαδικασία. 

Ενημέρωση: 25-04-2017 00:36 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με την προβολή της ανάγνωσης ενός βιβλίου ως μία ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και άκρως ψυχαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό στόχο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Ενημέρωση: 22-11-2016 05:43 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η προσωπική εμπειρία είναι μία δυνατή γνώση που μεταφέρεται βιωματικά και για αυτό το λόγο είναι μία γνώση που αποτυπώνεται κατακτώντας τον ακροατή. 

Ενημέρωση: 08-11-2016 07:26 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η συγγραφή, η δημιουργία, αλλά και η ανάγνωση ιστοριών είναι μία διαδικασία άκρως ευεργετική και παιδαγωγική για τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, αφού μέσα από τΗν ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών θεμελιώνουν τη γνώση για τον κόσμο.

Ενημέρωση: 10-05-2016 11:07 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η βιωματική μάθηση και η προσωπική εμπλοκή είναι ζητούμενο των εκπαιδευτικών προκειμένου η διδακτική εμπειρία να είναι αμφίδρομη αλλά και ενδιαφέρουσα. Ωστόσο πολλές φορές τίθονται προβληματισμοί χρονικοί ή χωρικοί σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.

Ενημέρωση: 19-10-2015 10:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η χρήση διάφορων εργαλείων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των μαθητών αλλά και σε κάποιο βαθμό την ανάδειξη των προσωπικών απόψεων του μαθητή είναι μία αυξανόμενη τάση στην εκπαίδευση. Τα εργαλεία γίνονται ευκολότερα και ποικίλα σενάρια μάθησης πραγματώνονται με τη χρήση αυτών.
Ενημέρωση: 23-02-2015 13:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η δημιουργία ιστοριών με συνδυασμό εικόνων και άλλων πολυμεσικών αρχείων βοηθούν ιδιαίτερα την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του μαθητή αλλά και την ενεργή εμπλοκή του στο μάθημα.

Ενημέρωση: 20-01-2015 11:47 | Περισσότερα...
 Σελ. 1 από 2: > >>