Ετικέττα (tag): ιστοχώρος

 Σελ. 2 από 2: << <
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Πολλές φορές πολλοί εκπαιδευτικοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο ψηφιακό παιχνίδι στην σχολική αίθουσα ή σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο ή ποιο είναι το κατάλληλο παιχνίδι για το σκοπό αυτό.

Ενημέρωση: 05-06-2012 10:31 (Δημιουργία: 03-06-2012 19:54) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι
Μία νέα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και της ελληνικής κυβέρνησης για τη Δια Βίου Μάθηση και την Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης.
Ενημέρωση: 08-05-2012 10:36 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Νέα ελεύθερα διαθέσιμη εφαρμογή που επιτρέπει στον χρήστη να «εισβάλλει» σε όλες τις ιστοσελίδες διαμορφώνοντας το περιεχόμενό τους, όχι φυσικά κάνοντας hacking αλλά μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία.

Ενημέρωση: 12-07-2011 13:35 | Περισσότερα...
 Σελ. 2 από 2: << <