Ετικέττα (tag): ιστορία

 Σελ. 1 από 2: > >>
Κατηγορία: Άρθρα

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μορφή έκφρασης της επικοινωνιακής ανάγκης του ανθρώπου. Η αφήγηση στην εποχή μας έχει εμπλουτιστεί από τις δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα δίνοντας έτσι την ευκαιρία για δημιουργία ιστοριών με πολυμεσικό υλικό, ήχο, μουσική και εικόνα κάτι που δημιουργεί έντονο συναισθηματισμό. 

Ενημέρωση: 09-07-2019 06:24 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Μελέτες

Η ανάγνωση βιβλίων και ιστοριών αποτελεί μία ασχολία διασκέδασης, καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και βέβαια ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Για αυτούς τους λόγους οι εκπαιδευτικοί του Waltham High School εφάρμοσαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάγνωσης και για τους καλοκαιρινούς μήνες των διακοπών.

Ενημέρωση: 09-08-2017 14:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η δημιουργία ιστοριών με τη χρήση των νέων εργαλείων είναι μία διαδικάσία που καλλιεργεί τη δημιουργική και κριτική σκέψη και διαδοχικά παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να είναι παραγωγοί αλλά και καταναλωτές του πολυμεσικού προϊόντος του.

Ενημέρωση: 18-04-2017 11:58 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η συγγραφή, η δημιουργία, αλλά και η ανάγνωση ιστοριών είναι μία διαδικασία άκρως ευεργετική και παιδαγωγική για τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, αφού μέσα από τΗν ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών θεμελιώνουν τη γνώση για τον κόσμο.

Ενημέρωση: 10-05-2016 11:07 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η γνώση της ιστορίας και της εξέλιξης των πολιτισμών είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία μάθησης που συχνά θεωρείται ως μία διαδικασία βαρετή, με αναφορά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και μία διαδικασία που αφορά στη μελέτη μεγάλων τόμων βιβλίων. 

Ενημέρωση: 29-12-2015 12:18 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η βιωματική μάθηση και η προσωπική εμπλοκή είναι ζητούμενο των εκπαιδευτικών προκειμένου η διδακτική εμπειρία να είναι αμφίδρομη αλλά και ενδιαφέρουσα. Ωστόσο πολλές φορές τίθονται προβληματισμοί χρονικοί ή χωρικοί σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.

Ενημέρωση: 19-10-2015 10:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η αρχή της σχολικής χρονιάς παραδοσιακά λειτουργεί ως μία επανεκτίμηση της προηγούμενης και ως ένα νέος σχεδιασμός για την επομένη με αποφυγή λανθασμένων τεχνικών και προσθήκη νέων προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημέρωση: 01-09-2015 07:12 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, στον κινηματογράφο αλλά και στη διαφήμιση ως το καλύτερο μέσο για να δημιουργήσει συναισθηματικούς δεσμούς και προσωποποιημένες αφηγήσεις και εμπειρίες γύρω από τα προϊόντα.

Ενημέρωση: 23-06-2015 14:30 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πλέον μία αγαπημένη συνήθεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, είναι βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας τα παιγνίδια αυτά να σχεδιάζονται περισσότερο διαδραστικά ώστε να εμπλέκονται πιο ενεργά οι χρήστες-μαθητές.
Ενημέρωση: 10-02-2015 15:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η δημιουργία ιστοριών με συνδυασμό εικόνων και άλλων πολυμεσικών αρχείων βοηθούν ιδιαίτερα την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του μαθητή αλλά και την ενεργή εμπλοκή του στο μάθημα.

Ενημέρωση: 20-01-2015 11:47 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η αφήγηση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές γιατί συνδυάζεται η ενεργή συμμετοχή με τους εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς στόχους.
Ενημέρωση: 15-12-2014 18:50 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Όταν κάτι , όπως μία πληροφορία, μία ιστορία ή ένα γεγονός το ακούμε ως διήγηση στο πλαίσιο δηλαδή μίας ιστορίας είναι πολύ πιο εύκολο να το αποτυπώσουμε και βέβαια να το μάθουμε.
Ενημέρωση: 02-12-2014 17:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η διαδεδομένη χρηση των κινητών συσκευών αλλά και συγκεκριμένα του Ipad είναι διαδεδομένη σε πολλά σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια στο γεγονός αυτό είναι και η αντίθεση πολλών που συμφωνούν ή διαφωνούν υποστηρίζοντας πως πολλές φορές πιο παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας είναι ορθότερες και αποδοτικότερες.
Ενημέρωση: 18-12-2013 14:39 | Περισσότερα...
 Σελ. 1 από 2: > >>