Ετικέττα (tag): συνεργασία

Κατηγορία: Ιστοχώροι

Τα παιχνίδια γνωριμίας και το δέσιμο της ομάδας είναι από τις πιο βασικές αλλά και τις πιο απαιτητικές διαδικασίες τόσο της μάθησης όσο και της κατάρτισης. Η έννοια της ομάδας και της συνεγασίας δεν αποτελούν μία θεωρητική προσέγγιση αλλά μία βίωση της αναγκαιότητας και της σπουδαιότητας να αποτελούμε ενεργά μέλη μίας ομάδας. 

Ενημέρωση: 04-02-2020 00:40 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι πρώτες μέρες στο σχολείο χαρακτηρίζονται από άγχος για τους νέους εκπαιδευτικούς ή μαθητές καθώς και από δραστηριότητες και παιχνίδια γνωριμίας των ομάδων αλλά και των εκπαιδευτικών. 

Το κλίμα που θα αναπτυχθεί τις πρώτες αυτές μέρες είναι σημαντικό για τις μετέπειτα σχέσεις και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε τεχνικές καλλιέργειας της έννοιας της ομάδας. 

Ενημέρωση: 03-09-2019 00:25 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Μελέτες

Η συνεργασία γονέων, εκπαiδευτικών και μαθητών είναι το τρίπτυχο που εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση αλλά και στη συναισθηματική καλλιέρεγεια των εμπλεκόμενων και την αυτοεκτίμηση τους. Ωστόσο, συνεχεια γίνονται πολλές συζητήσεις για τον τρόπο συνεργασίας αλλά και το επίσημο και ανεπίσημο πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται. 

Ενημέρωση: 05-02-2016 10:53 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν η αφήγηση και η διαδικασία της ειδικά όταν συνοδεύεται από τη δύναμη της εικόνας έχει αφαρμογή σε πολλά επίπεδα, εκπαίδευσης, δημοσιογραφίας, διαφήμισης αλλά και απλού διαμοιρασμού και κοινοποίηση της ιστορίας του χρήστη.

Ενημέρωση: 22-07-2014 16:25 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Πολλές πλέον διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και συνεργατικά δίκτυα έχουν σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η αυξημένη ανάγκη για περισσότερη διαδικτυακή ασφάλεια αλλά και προβολή και συνεργσία της τάξης με διαδικτυακούς "συμμαθητές" έχουν αποτελέσει την αφορμή για σχολικά εργαλεία και δίκτυα του Ιστού 2ης γενιάς. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές έχουν στη διάθεσή τους νέα εργαλεία και μέσα για εμπλουτισμό του μαθήματος.
Ενημέρωση: 14-11-2012 07:06 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Δύο τάξεις από διαφορετικές χώρες, θα βοηθήσουν με τη διαδικτυακή συνεργασία τους ένα γλυκύτατο ρομπότ να επιστρέψει στον πλανήτη του.  Βέβαια πρώτα πρέπει να τον ξεναγήσουν όσο καλύτερα γίνεται στο δικό μας πλανήτη.

Ενημέρωση: 16-07-2012 14:12 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Είναι πλέον πραγματικότητα πως όλοι σχεδόν έχουμε επιλέξει και χρησιμοποιούμε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα ή τα συλλογικά εργαλεία περισσότερο από τα άλλα ως τρόπο επικοινωνίας, διασκέδασης ή καταγραφής των γεγονότων της καθημερινότητάς μας.
Ενημέρωση: 30-03-2012 06:42 (Δημιουργία: 29-03-2012 22:52) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι
Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν έμπρακτα τα συλλογικά μέσα από τους ίδους τους μαθητές για να συζητήσουν αλλά και να συνεργαστούν πάνω σε θέματα που τους αφορούν και τους προβληματίζουν;
Ενημέρωση: 08-03-2012 13:45 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι
Η ιστορία είναι υποκειμενική, ωστόσο γινεται πιο αντικειμενική όταν παρουσιάζονται όλες οι δυνατές απόψεις.
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των γεγονότων στην παρουσίαση, την καταγραφή αλλά και τον τρόπο συγγραφής της.
Ενημέρωση: 20-02-2012 07:22 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
To edu glogster είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συνθέσει αρχεία που περιέχουν κείμενο, εικόνα και ήχο σε μία διαδραστική αφίσα.
Ενημέρωση: 24-06-2011 16:39 | Περισσότερα...