Ετικέττα (tag): STEAM

Κατηγορία: Έρευνες

Το έργο SEER επιδιώκει την ενίσχυση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο (και στα Ελληνικά), το οποίο επιδιώκει να διερευνήσει τις παρούσες στάσεις αλλά και ανάγκες των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ως προς την υλοποίηση της εκπαίδευσης STE(A)M σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης . 

Ενημέρωση: 07-11-2023 08:12 | Περισσότερα...