Ετικέττα (tag): πολίτης

Κατηγορία: Άρθρα

Η πολιτειακή παιδεία ή η καλλιέργεια της πολιτειότητας είναι μία σπουδαία θεματική ενότητα αλλά σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συχνά φαντάζει ως κάτι αφηρημένο που δεν τους αφορά. Μέσα από αυτή τη θεματική ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες διδάσκονται τη δημοκρατία αλλά και την έννοια του οργανωμένου κράτους.  

Ενημέρωση: 19-09-2023 08:37 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 αποτελεί μία  πρόκληση και μία δράση που στρέφει το ενδιαφέρον και την προσοχή στους νέους μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα  που στοχεύουν στη ενίσχυση της συμμετοχής τους στα κοινά αναδεικνύοντας  τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας στην οικοδόμηση της Ευρώπης και ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ενημέρωση: 25-05-2022 10:07 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Οι ιστορίες αποτελούσαν πάντα ένα τρόπο επικοινωνίας, μετάδοσης γνώσης και εμπειριών αλλά και έναν τρόπο καταγραφής και κοινοποίησης καλών πρακτικών. Στη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών μέσων και των δυνατότητων που αυτά μας χαρίζουν γίνεται ακόμα πιο εύκολο και πιο εφικτό να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες.

Ενημέρωση: 10-05-2022 08:24 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία | Ειδήσεις

Η συμμετοχή των πολιτών μέσα από πλατφόρμες και συνεργατικά εργαλεία είναι μία νέα μορφή συμμετοχής και συνδρομής στα κοινά. Η διατύπωση γνώμης, σχολίων, παραπόνων ή προτάσεων απευθύνεται κυρίως σε ενηλίκους με σπάνιες περιπτώσεις να ζητείται η γνώμη παιδιών και εφήβων.

Ενημέρωση: 03-05-2022 08:20 | Περισσότερα...