Ετικέττα (tag): διαβούλευση

Κατηγορία: Ειδήσεις

Η σχολική εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διαμόρφωση κοινωνιών που είναι συμπεριληπτικές, δικαιότερες και πιο ευημερούσες, καθώς σκοπός της είναι να βοηθά όλα τα παιδιά και τα νεαρά άτομα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για να προοδεύσουν στη ζωή και να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, ικανοί να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, ανοικτοί στη διά βίου μάθηση.

Ενημέρωση: 05-08-2021 07:46 | Περισσότερα...