Ετικέττα (tag): μάθηση

 Σελ. 2 από 6: << < > >>
Κατηγορία: Εργαλεία

Η βιωματική μάθηση και η προσωπική εμπλοκή είναι ζητούμενο των εκπαιδευτικών προκειμένου η διδακτική εμπειρία να είναι αμφίδρομη αλλά και ενδιαφέρουσα. Ωστόσο πολλές φορές τίθονται προβληματισμοί χρονικοί ή χωρικοί σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.

Ενημέρωση: 19-10-2015 10:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί τον αρχαιότερο τρόπο επικοινωνίας, παρηγοριάς, μετάδοση εμπειρίας και μάθησης. Είναι μία από τις πιο ίσχυρές μορφές μάθησης και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία ή η διαφήμιση.

Ενημέρωση: 07-09-2015 07:04 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η αρχή της σχολικής χρονιάς παραδοσιακά λειτουργεί ως μία επανεκτίμηση της προηγούμενης και ως ένα νέος σχεδιασμός για την επομένη με αποφυγή λανθασμένων τεχνικών και προσθήκη νέων προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημέρωση: 01-09-2015 07:12 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι πολλοί και βέβαια έναν από τους πιο σημαντικούς αποτελεί το περιβάλλον με την έννοια του χώρου και της αρχιτεκτονικής του σχολείου ή της αίθουσας.
Ενημέρωση: 18-08-2015 13:05 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Η γνωστή πια Ακαδημία Χαν (Khan Academy) έχει καταφέρει να θεωρηθεί ως το μεγαλύτερο εικονικό σχολείο που ενεργοποιείται στην εκπαίδευση δημιουργώντας ένα καινοτόμο προηγούμενο και μία αισθητή αλλαγή στη παραδοσιακή και τυπική μάθηση.

Ενημέρωση: 03-08-2015 06:16 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως πρέπει να αναδιοργανωθούν τα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων και να δοθεί έμφαση στο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης με δραστηριότητες πιο ελεύθερες και ανοικτές κυρίως όμως πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Ενημέρωση: 06-07-2015 12:07 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες
Η αλήθεια είναι πως η άσκηση προσφέρει πολλά οφέλη σε παιδιά και ενήλικες και για αυτό αποτελεί και βασικό μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης. Ωστόσο είναι σημαντικό να αναγνωριστούν πέρα από τα αναμφισβήτητα οφέλη στη σωματική υγεία και η συμβολή της άσκησης και σε άλλα γνωστικά πεδία.
Ενημέρωση: 02-07-2015 15:25 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Πολλές είναι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που προτείνονται στους γονείς για τα παιδιά τους και πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται κιόλας. Είναι όμως οι γονείς σίγουροι ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές βοηθούν όντως τα παιδιά να μάθουν κάτι;

Ενημέρωση: 10-06-2015 07:52 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η εκπαίδευση δεν αλλάζει μόνο από πλευράς τεχνολογικής εξέλιξης κυρίως αλλάζει από θέματα δομής και λειτουργίας καθώς καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας γενιάς και των χαρακτηριστικών της.

Ενημέρωση: 12-05-2015 15:30 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η διαδικασία της μάθησης είναι προσωπική και διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο. Ο εκπαιδευτικός ωστοσο πρέπει να μπορεί να καταγράφει και να αξιολογεί την πορεία αυτή των μαθητών ώστε να διαφοροποιεί όπου χρειάζεται την εκπαιδευτική διαδικασία ή να εμβαθύνει περισσότερο σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Ενημέρωση: 03-03-2015 14:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Εκπαίδευση και μάθηση είναι δύο έννοιες που συνδέονται άρρηκτα με την καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Βασικός ρόλος της τυπικής εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τόσο τον κόσμο γύρω του όσο και τον συναισθηματικό του κόσμο.

Ενημέρωση: 08-01-2015 22:29 (Δημιουργία: 05-01-2015 11:02) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Συζητήσεις γα το πώς μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά αλλά και και τον ορθότερο τρόπο διοργάνωσης και διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος έχουν γίνει πολλές κυρίως για την αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημέρωση: 20-10-2014 00:03 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πλέον μία καθημερινή συνήθεια απιδιών και μαθητών όλων των ηλικιών. Τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ αγαπητά και εύκολα προσπελάσιμα από σχεδόν όλες τις συσκευές του οικιακού εξοπλισμού όπως οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets.
Ενημέρωση: 13-10-2014 00:21 | Περισσότερα...
 Σελ. 2 από 6: << < > >>