Ετικέττα (tag): καθημερινότητα

Κατηγορία: Σεμινάρια

Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης – Artificial Intelligence (AI) και οι τεχνολογίες της ήδη υπάρχουν μέσα σε καθημερινές μας δραστηριότητες και εργασίες. Μπορεί να τα χρησιμοποιούμε  αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει να μας προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ποιους κινδύνους έχει η αλόγιστη χρήση της. 

Ενημέρωση: 28-02-2023 21:00 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Η μάθηση είναι ισχυρότερη όταν πραγματοποιείται μέσα από την ενεργό συμμετοχή τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή. Οι ιστορίες και ο τρόπος που αυτές δημιουργούνται, παρουσιάζονται και δομούνται χαρακτηρίζουν ένα τρόπο μη παραδοσικής μάθησης, ωστόσο ένα τρόπο που ελκύει όλο και περισσ΄τερο το εκπαιδευτικό κοινό.

Ενημέρωση: 27-09-2016 02:42 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η αφήγηση συμπορεύεται με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους αποτελώντας τον τρόπο μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών ή απλά το μέσο παρηγοριάς και ψυχαγωγίας. Στις μέρες μας η αφήγηση με τον παραδοσιακό τρόπο εμπλουτίζεται αποτελώντας πλέον μία δυναμική τεχνική εκπαίδευσης και πειθούς.

Ενημέρωση: 05-05-2015 09:49 | Περισσότερα...