Διαδικτυακές τάξεις με μία διαφορετική προσέγγιση


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο ιστός 2ης γενιάς αλλά και οι πολυάριθμες δυνατότητες που δίνει έχει δημιουργήσει μία πληθώρα διαδικτυακών μαθημάτων και διαδικτυακών τάξεων που προσφέρουν δυνατότητες μάθησης και εξειδίκευσης σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.


Αναφερόμενοι στον όρο διαδικτυακή τάξη ή μάθημα οι περισσότεροι σκέφτονται διαδικτυακές σημειώσεις, εργασίες, τεστ και κουιζ και άλλες παραδοσιακές διαδικασίες με μοναδική αλλαγή το ότι είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.
Αν όμως όπως αναφέρεται στο διαδίκτυο ήταν εφικτό να αναστρέψουμε την παραδοσιακή διαδικασία παρακολούθησης των διαδικτυακών μαθημάτων πως θα ήταν το νέο μοντέλο διαδικτυακών τάξεων;
Στο άρθρο που δημοσιεύει ο Jeff Dunn και βεβαίως στο πολύ ενδιαφέρον γράφημα που αναδημοσιεύει από το ιστολόγιο http://anethicalisland.wordpress.com/ Νέο παράθυρο φαίνεται πως θα γίξνοταν το μάθημα αν η όλη διαδικασία ξεκινούσε ανάποδα.Ενημέρωση: 03-07-2013 19:53 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι