Διαδικτυακό σχολικό εργαστήριο


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Όπως έχουμε τονίσει συχνά σε άρθρα μας η εξέλιξη και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των συνεργατικών εργαλείων είχε ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία εξειδικευμένων ιστοχώρων προσανατολισμένων προς συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και κατευθύνσεις.
Το School Lab είναι μια πρωτότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας και ανταλλαγής ιδεών για την επιστήμη στην οποία συμμετέχουν από κοινού μαθητές, εκπαιδευτικοί και ερευνητές. Αποτελεί έναν διαδικτυακό χώρο συνδημιοθργίας, συνεργασία και αλληλεπίδρασης με κοινό θέμα αλλά διαφορετικούς τρόπους εργασίας.
Ειδικότερα, στο School Lab λαμβάνουν μέρος μαθητές από Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων κι επιλέγουν ένα επιστημονικό θέμα που τους ελκύει, μέσα από τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Στη συνέχεια, πρέπει να ψάξουν και να μάθουν περισσότερα πάνω σε αυτό και να το παρουσιάσουν σε ένα βίντεο διάρκειας 3-5 λεπτών. Το βίντεο, που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και διασκεδαστικό, ενώ ταυτόχρονα να επικοινωνεί το θέμα του με απλό και εύληπτο τρόπο.
Βασικοί στόχοι του ιστοχώρου όπως αυτοί αναφέρονται στην ιστοσελίδα του είναι:
η κατανόηση των συναρπαστικών προκλήσεων της επιστήμης, η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσω καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, η απόκτηση αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων, ώστε να παρουσιάσουν σε ένα ευρύ κοινό τις ιδέες τους και η υπόδειξη νέων επιστημόνων ως πρότυπα (role models.
Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, ιστοχώρος με τη χρήση των συλλογικών εργαλείων δημιουργεί μία κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και διαμοιρασμού της ερευνητικής πορείας παιδιών για ένα επιστημονικό θέμα.


Ενημέρωση: 13-03-2013 10:39 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι