Το κλειδί στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εποχή της ανάπτυξης και της διάδοσης των κοινωνικών μέσων είναι γεγονός. Τα συλλογικά μέσα αποκτούν κατεύθυνση και στοχεύουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες και σε συγκεκριμένη θεματολογία.


Στον χώρο της εκπαίδευσης διαμορφώνονται διάφορα κοινωνικά δίκτυα με στόχο την ανταλλαγή εκπαιδευτικών ιδεών ή σεναρίων, τη δικτύωση εκπαιδευτικών, τη συγκέντρωση άρθρων σχετικών με την εκπαίδευση και υλικού για την υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και όσων εμπλέκονται με την εκπαίδευση. Ο ιστοχώρος http://www.myeducationkey.com/ Νέο παράθυρο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων παρέχοντάς τους με την εγγραφή τους υλικό, σχέδια μαθημάτων, βιντεοδιασκέψεων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα αλλά και απόψεις και σχόλια συναδέρφων.

 

Διαθέτει διαφορετικό χώρο για τη Δημοτική εκπαίδευση, τη Δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια.

 

Επιπλέον, υπάρχει διαχωρισμός και στα γνωστικά αντικείμενα όπως κοινωνικές επιστήμες, μαθηματικά, βιολογία και βέβαια Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της πληροφορίας στην εκπαίδευση.

 

Ο ιστοχώρος αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές και το μόνο που χρειάζεται είναι η εγγραφή είτε για ενημέρωση μέσω email είτε για ανάρτηση και χρήση του υλικού.Ενημέρωση: 20-02-2013 09:38 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι