Τεχνολογία για μικρούς μαθητές


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση έχει οφελήσει πολύ τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Αναπτύσσεται μία πλούσια ιστογραφία και αρθρογραφία στο διαδίκτυο με ειδικές πηγές, εργαλεία και σχέδια μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς τόσο για την δευτεροβάθμια που θεωρείται αναγκαίο όσο και για την πρωτοβάθμια και κυρίως για το νηπιαγωγείο.


Ο Richard Byrne στον ιστοχώρο Free Technology for Teachers αναφέρεται και πτοτείνει έναν κατάλογο εκπαιδευτικών εφαργμογών και πηγών στο διαδίκτυο που μποορύν να χρησιμοποιηθούν για μάθημα σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο, εφαρμογές, δωρεάν σχέδια μαθημάτων, tutorial, προτεινόμενα εκπαιδευτικά κανάλια στο Youtube, αλλά και ebooks και audiobooks που έχει δημοσιυετεί στον γνωστό εκπαιδευτικό ιστοχώρο Open Culture.
Οι εφαρμογές αυτές αλλά και το διαδικτυακό υλικό σχετίζονται με πληθώρα σχολικών γνωστικών αντικειμένων όπως η ιστορία, η λογοτεχνία, η επιστήμη και βέβαια η πληροφορική.Ενημέρωση: 28-11-2012 14:15 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι