Δικτυωθείτε εκπαιδευτικά και με ασφάλεια


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι περισσότερες ενστάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη χρήση γνωστών κοινωνικών εργαλείων ή δικτύων σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια αλλά και με τη μαζική και ελεύθερη χρήση από όλους των δικτύων αυτών.
Σαφώς πιο "κλειστές" εκπαιδευτικές πλατφόρμες με περισσότερη ασφάλεια αλλά και έλεγχο στους δημιουργούς γίνονται πιο αποδεκτές ή τουλάχιστον συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες χρήσης τους από σχολεία.
Το Diipo είναι ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί το γνωστό σε όλους Facebook από τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.
Ειδικότερα, μέσα παό τον ιστοχώρο του η ομάδα του χαρακτηρίζει το νέο αυτό εργαλείο ως " Εκπαίδευση 2.0 ένα κοινωνικό δίκτυο για την τάξη σας" (Εducation 2.0 Social Network for your Class).
Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαδιευτικούς να επικοινωνούν με τους μαθητές αλλά και αντίστροφα, να συνδέονται με άλλους εκπαιδευτικούς ή σχολικές τάξεις παφκοσμίως, να στέλνουν σύγχρονα και ασύγχρονα μηνύματα και βέβαια να ανεβάζουν και να διαμοιράζονται αρχεία και σχόλια. Παράλληλα ο ίδιος ο ιστοχώρος παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους ιστολόγιο ή το δικό τους micro-blogging.
Βασικό στοιχείιο έλξης στη χρήση του από τους μαθητές είναι πως χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύκολο και λειτουργικό αλλά και το γεγονός πως η επιφάνεια εργασίας του μοιάζει πολύ με τα δημοφιλήν εργαλεία Facebook και Twitter.
Μία δωρεάν εγγραφή ίσως σας πείσει να το δοκιμάσετε.


Ενημέρωση: 26-06-2012 12:32 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι