Παιχνίδια και εκπαίδευση


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλές φορές πολλοί εκπαιδευτικοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο ψηφιακό παιχνίδι στην σχολική αίθουσα ή σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο ή ποιο είναι το κατάλληλο παιχνίδι για το σκοπό αυτό.


Ο ιστοχώρος CUNY (The games network) έχει ως στόχο τη δικτύωση των εκπαιδευτικών από όλα τα πανεπιστήμια και τους εκπαδιευτικούς χώρους που ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση. Με την πλοήγηση στον ιστοχώρο μπορεί κανείς να βρεί ψηφιακά παιχνίδια για την Τέχνη, για τον ψηφιακό γραμματσιμό, για τα μαθηματικά, για τις φυσικές επιστήμες αλλά και για άλλα πολλά ακόμη εκπαιδευτικά αντικείμενα. Επιπλέον, στον συγκεκριμένο ιστοχώρο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει το δικό του παιχνίδι, σχόλιο ή άρθρο. Η διαδικασία είναι απλή χρειάζεται μόνο η εγγραφή του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού στον συγκεκριμένο ιστοχώρο.Ενημέρωση: 05-06-2012 10:31 (Δημιουργία: 03-06-2012 19:54) | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι