Η ιστορία του Αιγαίου με διαφορετική ματιά


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ιστορία είναι υποκειμενική, ωστόσο γινεται πιο αντικειμενική όταν παρουσιάζονται όλες οι δυνατές απόψεις.
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των γεγονότων στην παρουσίαση, την καταγραφή αλλά και τον τρόπο συγγραφής της.
Η δράση “North Aegean Narratives” έχει σχεδιαστεί και διαχειρίζεται από το Ίδρυμα Ψηφιακής Κολτούρας και Τέχνης της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Digital Culture and Art Foundation) σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη που εδρεύει στην Αθήνα.

Βασικός στόχος είναι η χρήση της τέχνης και συγκεκριμένα της τέχνης του ντοκιμαντέρ προκειμένου να παρουσιαστεί ένας ανοιχτός διάλογος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα έτσι ώστε να παρουσιαστούν από κοινού οι κοινές πολιτι΄στικές αντιλήψεις αλλά και τα σημεία που οδηγούν σε παλιές προκαταλήψεις τους δύο γείτονες λαούς.
Ουσιαστικά 8 συμμετέχοντες από κάθε χώρα θα συνεργαστούν σε μεικτές ομάδες των τεσσάρων προκειμένου να παράγουν 4 μικρού μήκους κινηματογραφικά έργα με βασικό θέμα “Rethinking Closeness and Apartness– Reconnecting with the Other Side” παρουσιάζοντας μέσα από τον οπτικό τους φακό τις απόψεις των ντόπιων κατοίκων πάνω σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας περιβάλλοντος αλλά και καθημερινλης ζωής και των δύο χωρών.
Μία σημαντική προσπάθεια που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ενημέρωση: 20-02-2012 07:22 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι