Ένα διαφορετικό κοινωνικό δίκτυο


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ένα διαφορετικό κοινωνικό δίκτυο ήρθε να καλύψει το κενό των βιβλιόφιλων που έψαχναν ένα ιστοχώρο ή ακόμα καλύτερα ένα κοινωνικό δίκτυο για να μιλήσουν για τα αγαπημένα τους θέματα.


Το Copia είναι ένας τρόπος δικτύωσης μεταξύ συγγραφέων και βιβλιόφιλων. ΓΙα πολλούς αποτελεί τον τρόπο ανάγνωσης στην εποχή του Διαδικτύου 2ης γενιάς, θα μπορούσαμε να πούμε την "Ανάγνωση 2.0". Ουσιαστικά θα λέγαμε πως αποτελεί μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αφενός για αναζήτηση τίτλων βιβλίων αφετέρου και ως ένας χώρος καταχώρησης όσων βιβλίων έχουν διαβάσει οι εγγεγρεμμένοι χρήστες του. Πιο απλά, είναι συνδυασμός βιβλιοθήκης και κοινωνικής δικτύωσης, ένας τρόπος να αποτυπωθο΄υν οι γνώμες αναγνωστών βιβλίων και συγγραφέων αλλά και ένας διαδικτυακός τόπος συζήτησης με αγαπημένο και βσαικό θέμα τα βιβλία. Στο άρθρο του ο Devon Glenn περιγράφει την εμπειρία του κατά την εγγραφή και τη χρήση του συγκεκριμένου δικτύου, τη βιβλιοθήκη που δημιουργησε, τον τρόπο που αξιολόγησε τα βιβλία που έχει διαβάσει αλλά και το γεγονός πως το συγκεκριμένο δίκτυο και εφαρμογή είναι διαθέσιμη και για Windows και για Mac.Ενημέρωση: 31-01-2012 09:36 (Δημιουργία: 29-01-2012 19:20) | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι