Συμμετέχω και εγώ...


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η γνωστή σε όλους Wikipedia δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις, ωστόσο χρειάζεται γνώσεις, πληροφορίες, κείμενα και κυρίως συμμετοχές από όλους όσους σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό χώρο.


Συγκεκριμένα, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ- http://eellak.gr/), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας http://www.mywikipedia.gr/ ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο της δράσης για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδεια, που απευθύνεται σε στελέχη φορέων και φορείς όπως: 1. Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικά Κέντρα, Συλλόγους και άλλους φορείς Παιδείας και Πολιτισμού. 2. Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3. ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης και καθηγητές που επιθυμούν να εντάξουν τη Βικιπαίδεια στις εργασίες των μαθημάτων τους. Επίσης, η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη διοργάνωση τοπικών ή/και θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων. Σκοπός είναι η κινητοποίηση κοινοτήτων και δικτύων στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, με στόχο την επαύξηση του περιεχομένου της Βικιπαίδεια, αλλά και στον εμπλουτισμό της, με περιεχόμενο που είναι ήδη διαθέσιμο διαδικτυακά από άλλες ανοικτές πηγές. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητήσουν περισότερες πληροφορίες καθώς και να καταχωρήσουν την πρόταση τους στο http://www.mywikipedia.gr/Ενημέρωση: 07-12-2011 10:34 (Δημιουργία: 07-12-2011 10:32) | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι