Ένα wiki για παιδιά γεμάτο με ιστορίες


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι εφαρμογές και οι δυνατότητες του Web 2.0 είναι σίγουρα προσβάσιμες και αφορούν όλους σε όλες τις ηλικίες.
Βέβαια υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως τα ιστολόγια, τα wikis, τα κοινωνικά δίκτυα και βέβαια και άλλα συνεργατικά εργαλεία προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες.


Το Wikijunior είναι μέρος της Wikimedia Foundation, και ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004 με στόχο τη συλλογή βιβλίων για παιδιά αλλά και τη συλλογική συγγραφή βιβλίων από αυτά.
Στόχος είναι να συν-δημιουργηθούν βιβλία κατάλληλα για παιδιά από τη γέννηση τους μέχρι και την ηλικία 12. Τα βιβλία αυτά είναι πλούσια σε εικόνες, φωτογραφίες, διαγράμματα, σκίτσα, και βέβαια και τα πρωτότυπα σχέδια που υπήρχαν στην αρχική έκδοση του βιβλίου πριν δημιουργηθεί από αυτό μία νέα ιστοιρία.
Τα "Wikijunior" βιβλία παράγονται από την παγκόσμια κοινότητα των συγγραφέων, εκπαιδευτικών, μαθητών, και παιδιών που συνεργάζονται μαζί. Η πρόσκληση της ομάδας Wikijunior ισχύει και καλέι όλους μας να ξαναγράψουμε, να συμμετάσχουμε αλλά και να επεξεργαστούμε κα΄θε ενότητα των βιβλίων. Πρέπει να αναφερθεί πως τα βιβλία διανέμονται δωρεάν υπό τους όρους της Creative Commons Attribution-ShareAlike.Ενημέρωση: 02-12-2011 10:29 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι