Διαμοιραστείτε και συν-δημιουργήσετε έγγραφα


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΠολλές φορές έχει χρειαστεί για ποικίλες δραστηριότητες να πρέπει να συνεργαστούμε και να συνδιαμορφώσουμε έγγραφα για διάφορες καθημερινές μας ασχολίες όπως εργασία σε σχολείο, έγγραφα για δουλεία ή εταιρικές παρουσιάσεις.
Το πιο γνωστό εργαλείο σήμερα είναι το Google Doc ωστόσο βρήκε ανταγωνιστή στο διαδικτυακό πρόσωπο της Zoho Docs.
Το Zoho Docs είναι ένας ιστοχώρος διαμοιρασμού, αποθήκευσης και δημιουργίας αρχείων για άμεση πρόσβαση από οπουδήποτε.
Εκτός από το διαμοιρασμό και αποθήκευση αρχείων προσφέρει μία πληθώρα άλλων εφαρμογών που ενισχύουν τη συνεργατικότητα και την αλληλεπίδραση.
Σημαντικό είναι πως μπορείς να ανεβάσεις και τα αρχεία που ήδη έχεις δημιουργήσει στο Google Doc.
Μία ενδιαφέρουσα επιλογή αλλά και ακόμα ένας νέος χώρος διάδρασης και κοινωνικής δικτύωσης.


Ενημέρωση: 15-07-2011 00:15 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι