Δια βίου μάθηση από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Ο ιστοχώρος edutopia παρουσιάζει επιλεγμένες διδασκαλίες που έχουν γίνει από εκπαιδευτικούς και διακρίνονται για την καινοτομία και την πρωτότυπη χρήση της τεχνολογίας. Η δια βίου μάθηση στην πράξη, λοιπόν, όταν μάλιστα μαθαίνουμε από επιτυχημένα παραδείγματα.


Τα παραδείγματα παρουσιάζονται με ενδιαφέροντα τρόπο αφού για κάθε θέμα προτείνονται πηγές, εργαλεία και βασικές χρήσιμες συμβουλές. Επιπλέον έχοντας ταξινομήσει τα παραδείγματα σε ηλικιακές ομάδες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει γρήγορα και εύκολα εκείνα που τον ενδιαφέρουν για την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ιστοχώρος αυτός είναι δημιουργία του σκηνοθέτη George Loucas, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τις σύγχρονες εξελίξεις στην εκπαίδευση και την τεχνολογία. Η αρχή ότι η εικόνα έχει σημασία, όπως χαρακτηρίζει τον ίδιο τον δημιουργό χαρακτηρίζει και τον ιστοχώρο. Για αυτό κάθε πρόταση συνοδεύεται από βίντεο υψηλής ποιότητας, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών, να παρατηρήσουμε τον χώρο όπου υλοποιήθηκε η διδασκαλία, και γενικά να σχηματίσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα.Ενημέρωση: 11-07-2011 11:18 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι