Ετήσιο θέμα του eTwinning για το 2024: Ευημερία στο σχολείο


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Κατά την ανάλυση του ετήσιου θέματος «Καινοτομία και εκπαίδευση», το 2023, το eTwinning ήδη άρχισε να εξετάζει το ζήτημα της ευημερίας. Αναγνωρίζοντας ολοένα και περισσότερο τον σημαντικότατο αντίκτυπο της ευημερίας στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και στη γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, το eTwinning προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Το ετήσιο θέμα για το 2024 έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν και να ενσωματώσουν μια προσέγγιση σε επίπεδο σχολείου ως προς την ευημερία και την ψυχική υγεία στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ΑΕΕΚ (αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση).


Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς η διδασκαλία με σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων στους μαθητές, αλλά και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν και να εξελίσσονται ως άτομα. Τα σχολεία δεν είναι μόνο χώροι μάθησης, αλλά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό και ως χώροι κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης για τους νέους. Τα παιδιά και οι νέοι περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας τους στο σχολείο. Συνεπώς, το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και τη διαφύλαξη της ευημερίας τους. Όταν οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια, λαμβάνουν υποστήριξη και νιώθουν συνδεδεμένοι με το σχολικό τους περιβάλλον, τότε είναι πιθανότερο να προοδεύσουν ακαδημαϊκά και προσωπικά. Συμμετέχουν περισσότερο στη μάθησή τους, αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και τους εκπαιδευτικούς και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ζωής πέρα από το σχολείο.

 

Χρειάζεται, επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι η ευημερία των εκπαιδευτικών είναι εξίσου σημαντική για τη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και ενθαρρυντικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

 

Για να διασφαλιστεί ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι πραγματικά ισότιμα και ενταξιακά, το eTwinning θα επιδιώξει να προωθήσει προς όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές την αντίληψη ότι ο καθένας έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές του, ανεξαρτήτως προσωπικών χαρακτηριστικών (φύλο, ταυτότητα φύλου, εθνικότητα, θρησκεία, ικανότητα) και οικογενειακού, πολιτισμικού και κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου.

 

Είναι σημαντικό όλα τα μέλη του σχολείου να αισθάνονται προστατευμένα από προκαταλήψεις, βία, παρενόχληση και εκφοβισμό, καθώς και να νιώθουν ότι μπορούν να διαπρέψουν. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδαγωγοί, αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, εκτιμώνται και μπορούν να είναι ελεύθερα ο εαυτός τους χωρίς διακρίσεις.

 

Για αυτόν τον λόγο, το eTwinning θα εστιάσει και στον εκφοβισμό, ένα πολύ διαδεδομένο ζήτημα που συχνά στοχοποιεί άτομα με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τις ικανότητές τους. Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία εχθρικού περιβάλλοντος για τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Κατά συνέπεια, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, ως προς το πώς να διαχειρίζονται τον εκφοβισμό και να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση στους μαθητές τους.

Ετικέττες: etwinning, Europe, EC


Ενημέρωση: 05-09-2023 20:58 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι