Διανοητική ιδιοκτησία στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το IdeasPowered@School παρέχει ποικιλία έτοιμου προς χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία για εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των ηλικιών και των βαθμίδων.


Με το έργο αυτό το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ αποσκοπεί να ενθαρρύνει όλη τη σχολική κοινότητα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα μαθαίνει για τη διανοητική ιδιοκτησία.

 

Μπορείτε να φιλτράρετε όλο το υλικό που είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "All languages» (Όλες οι γλώσσες) στη σελίδα «IP teaching materials» (Εκπαιδευτικό υλικό ΔΙ).Ενημέρωση: 29-08-2023 16:44 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι