Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


Κατηγορία: Ιστοχώροι | Εργαλεία | Σεμινάρια
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ψηφιακή εκπαίδευση στην εποχή μας εκτός από αναγκαιότητα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί και μία νέα πραγματικότητα που ήρθε στο προσκήνιο λόγω της πανδημίας και των περιορισμών που επέφερε. Στόχος της ψηφιακής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών και παράλληλα η ενσωμάτωση και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική και μαθησιακή λειτουργία.


Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί φορείς ιδιωτικοί και δημόσιοι ψηφιοποίησαν μέρος των λειτουργιών τους δημιουργώντας μία νέα υβριδική διάσταση των υπηρεσιών τους. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δημιούργησε το SNFCC Class, μία ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν ολοκληρωμένα σχολικά προγράμματα για να τα υλοποιήσουν μέσα στην τάξη τους.

Το SNFCC Class μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και είναι απλό στη χρήση του. Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο να ενημερωθούν για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού που υπάρχει στην πλατφόρμα. Τα προγράμματα που προσφέρονται στην πλατφόρμα σχεδιάστηκαν, υλοποιούνται και προσφέρονται δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.Ενημέρωση: 11-10-2022 08:18 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι