Το δίκτυο NEARI προωθεί την έρευνα δράσης στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το δίκτυο έρευνας δράσης για την εκπαίδευση στην Ιρλανδία (NEARI) είναι ένα δίκτυο για ερευνητές δράσης από όλο τον κόσμο. Φιλοδοξεί να καλλιεργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους επαγγελματίες ερευνητές, ώστε να μπορούν να εμπλέκονται σε κριτικό προβληματισμό και διάλογο, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.


Το NEARI είναι ένα ανεξάρτητο, μη χρηματοδοτούμενο, δωρεάν και μη διασυνδεδεμένο δίκτυο για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Στο δίκτυο αυτό είναι ευπρόσδεκτοι όσοι είναι νέοι στην έρευνα δράσης, δια βίου ερευνητές δράσης, σπουδαστές έρευνας δράσης και καθηγητές έρευνας δράσης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ερευνών δράσης για την εκπαίδευση και πρακτικών.

 

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τρεις συναντήσεις των μελών του δικτύου, οι οποίες ονομάζονται NEARIMeets. Αυτές προσφέρουν σε όσους ενδιαφέρονται για την πρακτική έρευνα την ευκαιρία να συναντηθούν, να μελετήσουν την πρακτική τους με σκοπό να αναπτύξουν θεωρίες βάσει αυτής, να συμμετάσχουν σε κριτικές συζητήσεις και να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τη μάθησή τους, τόσο επίσημα όσο και άτυπα. Μπορείτε να γίνετε μέλος του NEARI συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα ή στέλνοντας email στους διοργανωτές. Μπορείτε, επίσης, να ακολουθήσετε το NEARI στο Twitter στο @InfoNeari.Ενημέρωση: 16-08-2022 18:20 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι