Ανοικτές Ιστορίες ανοικτής διακυβέρνησης


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΟι ιστορίες αποτελούσαν πάντα ένα τρόπο επικοινωνίας, μετάδοσης γνώσης και εμπειριών αλλά και έναν τρόπο καταγραφής και κοινοποίησης καλών πρακτικών. Στη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών μέσων και των δυνατότητων που αυτά μας χαρίζουν γίνεται ακόμα πιο εύκολο και πιο εφικτό να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες.


Ο ιστοχώρος  OpenStories αποτελεί ένα χώρο ανάρτησης και διαμοιρασμού ιστοριών ανοιχτής κυβέρνησης και δημοκρατίας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να μοιραστεί τη δική του προσωπική ιστορία ή ιστορίες καλών πρακτικών και μεταρρυθμίσεων που λειτούργησαν θετικά στην καθημερινότητα κοινοτήτων. Επιπλέον, υπάρχει μία βιβλιοθήκη ιστοριών που μπορεί κάποιος να δει, να μελετήσει και γιατί όχι και να της χρησιμοποιήσει ως έμπνευση και έναυσμα για να ξεκινήσει κάποιο project. Οι ιστορίες βρίσκονται σε κατάταξη ανά ήπειρο, χώρα, πολυμεσικό περιεχόμενο, αν βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί ή αν αφορά σε τοπικό , εθνικό ή διεθνές επίπεδο.Ενημέρωση: 10-05-2022 08:24 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι