Ήλιος: Το νέο, αναβαθμισμένο αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


 Μια εύχρηστη, ηλεκτρονικά εμπλουτισμένη με 2.040 νέες εγγραφές τεκμηρίων και ψηφιακά μετασχηματισμένη υποδομή αποθετηρίου, διαθέτει πλέον το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), για να προβάλει το σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του.


Στην υποδομή του αποθετηρίου «Ήλιος», στην οποία συγκεντρώνεται και διατίθεται το επιστημονικό έργο των τριών Ινστιτούτων του ΕΙΕ (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας) καθώς και οι δράσεις του ΕΚΤ (μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019) βρίσκονται 9.583 επιμελημένες και κανονικοποιημένες εγγραφές. Το περιεχόμενο του «Ήλιου» οργανώνεται σε συλλογές, σύμφωνα με τη δομή και τις δράσεις του ΕΙΕ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις και πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, εκδηλώσεις, βίντεο διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικά δεδομένα, πολυμεσικό και επιμορφωτικό υλικό διατίθενται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και παρουσιάζονται με άμεσο και φιλικό τρόπο.

 

Ο «Ήλιος» απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Θετικών Επιστημών, αλλά και σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους. Δικαίωμα κατάθεσης υλικού στην υποδομή του αποθετηρίου έχει μόνο το προσωπικό του ΕΙΕ (ερευνητικό και επιστημονικό), ενώ δικαίωμα εγγραφής και χρήσης έχουν όλοι οι εν δυνάμει επισκέπτες του.Ενημέρωση: 27-01-2022 08:21 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι