Ο καλός γονιός είναι δικτυωμένος


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Ήδη από τον τίτλο οι δημιουργοί αυτής της κοινότητας μας προσκαλούν να γίνουμε «όλοι μία οικογένεια» και να μοιραστούμε τις θετικές εμπειρίες μας ως γονείς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το παιδί.


Ένας ανοιχτός χώρος κατάθεσης απόψεων και εμπειριών είναι η διαδικτυακή κοινότητα iParents. Μάλιστα το εγχείρημα έχει βραβευτεί από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ως επιχειρηματικό έργο Νεανικής Δημιουργίας και Καινοτομίας. Η αξία του είναι ότι οι χρήστες προτείνουν χώρους αναψυχής ή εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως τους έχουν επισκεφθεί οι ίδιοι και έχουν εντοπίσει τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες. Επιπλέον κάθε νέος χρήστης μπορεί να υποβάλλει το δικό του σχόλιο και πρόταση κάνοντας εγγραφή. Είναι ενδιαφέρον να αξιολογούνται από τα μέλη μίας κοινότητας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτή, και αυτή η ενεργοποίηση να αποβαίνει προς όφελος όλων. Οι συμβουλές, τα άρθρα και οι προτάσεις που ανεβαίνουν στο i-parents ενδιαφέρουν και για αυτό η κοινότητα ανταποκρίνεται και συμμετέχει δυναμικά.Ενημέρωση: 21-06-2011 13:03 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι