Παιχνίδι ή μάθημα;


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤο ζητούμενο της παιγνιδοποίησης (gamefication) της διαδικασίας της μάθησης και της διδασκαλίας είναι κάτι που απασχολεί πολλούς εκπαδιευτικούς. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης αλλά και της χρήσης της τεχνολογίας με ένα τρόπο που θα εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών είναι σίγουρα ζητούμενο αλλά πόσο ευκολο και εφικτό είναι;


Τα φυσικά ή ψηφιακά παιχνίδια καθίστανται όλο και περισσότερο μέρος των μαθημάτων μας και των σχεδίων μαθήματος.

Η πλατφόρμα  Beaconing επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν σχέδια μαθήματος που κάνουν χρήση φυσικών χώρων και τοποθεσιών αφού έχει δυνατότητες βασισμένες στην τοποθεσία. Το Beaconing παρουσιάστηκε επίσημα  σε μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο στις 17 Μαΐου 2019.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιάσει και δοκιμάσει πιλοτικά μια τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακή πλατφόρμα προς χρήση από διάφορες ομάδες-στόχους όπως από εκπαιδευτικούς, από μαθητές ηλικίας 15 ετών και άνω και από συγγραφείς, όπως σχεδιαστές μάθησης και σχεδιαστές παιχνιδιών, για τη δημιουργία νέων σεναρίων.

Παράλληλα, ενσωματώνει μικροπαιχνίδια (minigames), όπως μια τροποποιημένη έκδοση «ντάμας», όπου οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις προκειμένου να κουνήσουν το πιόνι τους.Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαισίου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 15 εταίρων. Ξεκίνησε το 2016 και η ολοκλήρωσή του έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2019.

 Ενημέρωση: 21-05-2019 18:15 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι