Επιχειρηματικότητα για παιδιά


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στις βασικές δεξιότητες του 21 ου αίωνα συγκαταλέγονται η αποδασιστικότητα, η εύρευση λύσεων σε έναπρόβλημα, η ικανότητα επιοχειρηματολόγιας, η ανάλυψη πρωτοβουλιών αλλά και η δημιουργικότητα και η φαντασία. 


Η νέα πλατφόρμα Kid Startupper αποτελεί μια εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα που σκοπεύει στο να αναπτύξει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία των παιδιών σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Ακολουθεί μία μέθοδο που ανακαλύφθηκε στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα από τον Αριστοτέλη. Η μέθοδος αυτή συναντάται και με την ονομασία «Μέθοδος των πρώτων αρχών». Ουσαιστικά τα παιδιά θα διαλέξουν το «αγαπημένο τους επάγγελμα» και να ασχοληθούν για πρώτη φορά με αυτό σαν να βρίσκονται στο πρώτο τους ψηφιακό γραφείο, επιχείρηση ή εταιρεία.

Η «επιχειρηματικότητα των παιδιών» αποτελεί πλέον τη νέα τάση στην εκπαίδευση και είναι αντικείμενο μελέτης και έρευνας σε πολλά εκπαιδευτικά συνέδρια παγκοσμίως, όπως τα TED TalksΕνημέρωση: 16-01-2019 08:11 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι