Τι δεν μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εκπαίδευση σε κάθε χώρα χαρακτηρίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις καθώς και η ύλη κάθε μαθήματος σχεδιάζεται προσεκτικά και επιστημονικά. όμως το σχολείο αντικατροπτίζει τις ανάγκες των μαθητών στη σύγχρονη εποχή στο βαθμό που οι ίδιο να αισθάνονται ότι αυτό που γράφει το αναλυτικό είναι αυτό που θέλουν να μάθουν;


Οι μαθητές ενός λυκείο στο Ontario των Ηνωμένω Πολιτειών αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα και ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα διαδδικτυακό μάθημα με τον τίτλο "Τι δεν έμαθες στο σχολείο" -What You Didn’t Learn in School” (WYDLIS) . Στο μάθημα αυτό έχουν συμπεριλάβει από ποικονομικά και εφοριακές γνώσεις μέχρι ζητήματα καθημερινής ζωής προκειμένου οι συνομήλικοί τους να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τον μελλοντικό τους ρόλο ως ενήλικοι αι ενεργοί πολίτες. 

Οι ενότηττες που έχουν δημιουργηθεί από τα παιδιά αναφέρονται σε ένα μεγάλο εύρος δεξιοτ΄τητων όπως:  η επαγγελματική ανάπτυξη, τα οικονομικά θέματα, κοινωνικές δεξιότητες και αυτο-ανάπτυξη. Οι μαθητές ε΄χουν συμπεριλάβει και ειδικούς που υπογράφουν τα μαθήματα αυτά και μάλιστα οι κριτικές και οι ανατροφοδοτήσεις που δέχονται είναι θετικότατες για την ανάπτυξη και ανάρτηση αυτού του υλικού. Ενημέρωση: 26-06-2018 00:02 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι