Τα μυστήρια της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.


Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (ΕΥΣ), όπως είναι η Ελληνική Υπηρεσία eTwinning που λειτουργεί από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών . Μέσω του eTwinning, σχολεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Κροατίας, της FYROM θα υποστηριχτούν στην "αδελφοποίηση" σχολείων και στην ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών, θα μποορύσε κανείς να πει πως συνδυάζει ένα μάθημα εμπειρικής γεωγραφίας και ιστορίας. Αποτελεί θα λέγαμε ένα κόμβο μάθησης, ανταλλαγής εμπειριών αλλά και επιμόρφωσης με οργανωμένα διαδικτυακά σεμινάρια από όλες τιος χώρες. 

Ειδικότερα, την άνοιξη του 2018  ξεκινάει η Εαρινή Εκστρατεία του eTwinning με μια Διαδικτυακή Περιπέτεια. Συγκεκριμένα, το διαδικτυακό παιχνίδι που είναι μέρος του ετήσιου θέματος, "Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά", ζητάει σε όλα τα μέλη να βοηθήσουν  τον καθηγητή Όλγκαρ να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που ολοφάνερα απαιτούν την κλοπή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης! 

Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για μαθητές όλων των ηλικιών, χωρισμένων σε δύο επιμέρους κατηγορίες: 6-12 και 12-18 ετών. Απευθύνεται τόσο σε νέα μέλη όσο και σε έμπειρους eTwinners. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναδειχτούν νικητές σε κάθε κατηγορία θα λάβουν έπαθλα για τις τάξεις τους. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν 8 εβδομάδες στη διάθεσή τους για να λύσουν έξι διαφορετικούς γρίφους και να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.Ενημέρωση: 20-03-2018 09:52 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι