Διαδικτυακές εργαλειοθήκες


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η υποστήριξη που προσφέρουν σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο θεματικό πεδίο γύρω από τα νέα εργαλεία και την εκπαίδευση. 


Συχνά όμως αυτή η πληθώρα εργαλείων και εκπαιδευτικών ιστοχώρων μπερδέυει και μερικές φορές αδρανοποιεί εκαπιδευτικούς που θέλουν να πειραματιστούν με τη χρήση κάποιων εργαλείων αλλά χάνονατι στην αναζήτηση...

Στον εκπαιδευτικό ιστοχώρο Educational Technology and mobile learning συγκεντρώνονται 32 εκπαιδευτικοί ιστοχώροι ανά θεματικό πεδίο. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται  ιστοχώροι για μαθηματικά, για την ιστορία, για τις τέχνες για τις κοινωνικές επιστήμες,  δημιουργείται έτσι μία διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικότήτων και των γνωστικών αντικειμένων. Ενημέρωση: 17-10-2017 10:53 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι