Φυσικές επιστήμες με το διαδίκτυο


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικοί και μαθητές αναζητούν καινοτόμες πηγές στο διαδίκτυο οι οποίες θα εμπλέξουν τους μαθητές σε φυσικά φαινόμενα αλλά και θα συντελέσουν στον εμπλουτισμό τους μαθήματος με προσομοιωτικές δραστηριότητες. 


Οι φυσικές επιστήμες, η παρατήρηση αλλά και τα πειράματα ανέκαθεν προσέλκυαν το ενδιαφέον των μαθητών, αφού απαιτούσαν μία διάδραση από πλευράς τους.

Στη γνωστή και πλέον δημοφιλή στους εκπαιδευτικούς πλατφόρμα EdTech αναφέρονται τρεις πολύ ενδιαφέροντες ιστοχώροι για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Το Young Scientist Lab, το Live Science αλλά και το Popular ScienceΚαι στις τρεις αυτές υπερσυνδέσεις αναφέρονται τα τελευταία νέα γύρω από τα φυσικά φαινόμενα με βίντεο, άρθρα και εικόνες προκαλώντας συζητήσεις και αναλύσεις στην τάξη. Επίσης,  στον πρώτο ιστοχώρο παρέχεται μία σειρά από αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες για τα φυσικά φαινόμενα. Παράλληλα, στο Young Scientist Lab, έχει προβλεφθεί ειδική υπερσύνδεση για γονείς όπου υπάρχει μάι σειρά δραστηριοτήτων για να πραγματοποιήσουν με τα παιδιά τους. Ενημέρωση: 12-09-2017 09:55 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι