Προωθώντας την καλή πρακτική στον αυτισμό


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στις 2 Απριλίου για ακόμα μία χρονιά πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και ημερίδες για ενημέρωση και κυρίως αφύπνιση για την ενσωμάτωση και την συμπερίληψη ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με αυτισμό. 

Τη μέρα αυτή επέλεξε το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη να πραγματοποιήσει την επίσημη ανάρτηση της ιστοσελίδας του προγράμματος: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία».


Στην ιστοσελίδα  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τριετούς εφαρμογής του προγράμματος Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό, το οποίο έχει σαν στόχο να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς, το προσωπικό σχολικών μονάδων, διευθυντές, σχολικούς συμβούλους αλλά και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα ψυχικής υγείας, οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών.

Το πρόγραμμα: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία» ή εν συντομία «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό», είναι προϊόν τριετούς έρευνας και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, μέσω των προγραμμάτων Erasmus Plus, Key Action 2. Σκοπός του να συγκεντρώσει ομάδες ερευνητών, ειδικών και φορέων χάραξης πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα, με στόχο την έρευνα στις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές στον αυτισμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης γύρω από τον αυτισμό και στις 3 χώρες. Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη ανέλαβε την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα επιμόρφωσης που δημιουργείται με τη συνεργασία ενηλίκων με αυτισμό, γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών ψυχικής υγείας.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος διαθέτει πλούσιο υλικό χρήσιμο σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών. Συγκερκριμένα μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα επίπεδα επιμόρφωσης, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στην τάξη (οπτικοποιημένοι κανόνες και προγράμματα, εργαλεία για αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, παιχνίδια, δραστηριότητες  κ.ά.) και βέβαια πληροφορίες για γονείς (τι πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, πώς μπορούν να ενημερώσουν το σχολείο όπου φοιτά το παιδί για τα προγράμματα επιμόρφωσης κ.ά.

 Ενημέρωση: 04-04-2017 06:42 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι