Νέα πλατφόρμα μάθησης από το Smithsonian


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΣτο θρυλικό μουσείο Smithsonian λειτουργεί παράλληλα ένα ερευνητικό εργαστήριο για τη μάθηση με γνώμονα τη διδακτική διαχειριση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το μουσείο. Το Smithsonian Learning Lab είναι ένα καινοτόμο εργαστήριο με στόχο την αναθεώρηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας μέσα στο μουσείο αλλά και μέσω διαδικτύου. 


Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της μάθησης δημιουργήθηκε ο διαδικτυακός ιστοχώρος του εργαστηρίου για μαθητές και εκπαδιευτικούς όπου στο Smithsonian Learning Lab μπορεί ο χρήστης να έρεθ σε επαφή με δεκάδες ευρήματα σε μορφή εικόνας, μαγνητοφώνησης ή βίντεο. Το σημαντικότερο είναι πως μέσω αυτής της πλατφόρμας μαθητές και εκπαιδευτικοί μποορύν να εξατομικεύσουν τα δεδομένα της αναζήτησής τους, να ενσωματώσουν σημειώσεις και σχόλια και γενικότερα να αλληλεπιδράσουν με τη συλλογή των εικόνων και των βίντεο δημιουργώντας τις προσωπικές τους σημειώσεις.

Επιπλέον, εκτός από τα παραδοσιακά εκθέματα υπάρχουν και στοιχεία της καθημερινής ζωής προσκαλώντας έτσι τους μαθητές σε ένα ταξίδι γνώσης αλλά και κριτικής σκέψης. 

 Ενημέρωση: 28-03-2017 11:57 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι