Φτιάχνουμε πόστερς για την τάξη μας!


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η οπτικοποίηση των πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο στην κατανόησή τους από ότι αν διαβάζονταν σε απλό κείμενο. Γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να χρησιμοποιούν όλο και πιο πολύ ψηφιακά εργαλεία ώστε να οπτικοποιούν τα μαθήματά τους για να είναι πιο εύκολα κατανοητά από τους μαθητές τους.


Ένας τρόπος οπτικοποίησης είναι η δημιουργία γραφικών αλλά και διαφόρων πόστερ που μπορούν να συγκεντρώσουν και να αποτυπώσουν μεγάλο μέρος του μαθήματος σε ένα μόνο (έστω και μεγάλο) χαρτί. 


Το FotoJet είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που ακόμα και αν κάποιος δεν έχει τεχνικές γνώσεις τον βοηθά να δημιουργήσει πόστερς και διάφορα άλλα γραφικά και να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Υπάρχουν ήδη έτοιμα δείγματα στα οποία μπορεί να στηριχθεί όποιος θέλει αλλά μπορεί να αλλάξει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν πάνω, από το κείμενο μέχρι τα σχήματα και το background. Στη συνέχεια το σχέδιο μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή και να διαμοιραστεί στα social media.Ενημέρωση: 26-05-2016 06:25 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι