Ας χτίσουμε πάνω σε χάρτες!


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Τι συμβαίνει ότι συνεργάζονται η Google και η Lego; Σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό! Αυτό που προκύπτει λοιπόν είναι ένα "διαδικτυακό" εργοτάξιο γεμάτο από τουβλάκια Lego που περιμένουν να γίνουν κατασκευές και να τοποθετηθούν πάνω στους χάρτες της Google!


Η πλατφόρμα Build With Chrome είναι λοιπόν ένα εργαλείο που συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα των κατασκευών με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών εφαρμογών. Η Build Academy αποτελείται από αποστολές που σκοπό έχουν να εξοικειώσουν τα παιδιά στους τρόπους χρήσης αλλά και χειρισμού των διάφορων υλικών κατασκευής. Ολοκληρώνοντας αυτές τις αποστολές, μπορεί ο χρήστης να ξεκινήσει τις κατασκευές και να τις τοποθετήσει πάνω στον χάρτη, βλέποντας παράλληλα και τις κατασκευές άλλων χρηστών. 


Μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά όχι μόνο στη γεωγραφία αλλά ακόμα και στην Ιστορία (φτιάχνοντας ιστορικά κτήρια) ή και στα Μαθηματικά (φτιάχνοντας κατασκευές που βασίζονται σε γεωμετρικά σχήματα). Ενημέρωση: 14-04-2016 07:03 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι