Σουσάμι...άνοιξε


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι σημαντικό η εκπαίδευση αλλά και οι φορείς αυτής να ακολουθούν τη σημερινή πραγματικότητα και τις πρόσφατες εξελίξεις. Δεν μπορεί να μην γίνει αντιληπτό αλλά και να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα η σπουδαιότητα της εκμάθησης και πληροφόρησης των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία για τα δικαιώματά τους. 


Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με χρήση εργαλείων πληροφορικής, το «Σουσάμι άνοιξε», με στόχο τη  δημιουργία ενός δικτύου σχολικών μονάδων, τάξεων και μαθητών που θα συνδέονται με φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες όπου συνεχώς θα διοχετεύεται και θα ανανεώνεται εκπαιδευτικό υλικό για όλους, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η στήριξη της σχολικής κοινότητας η ενδυνάμωση και  ενεργοποίηση του μαθητικού πληθυσμού και των εκπαιδευτικών σε υποβαθμισμένες καιμη περιοχές.

 

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου η ροή πληροφόρησης και γνώσης που θα εξασφαλίζεται από μια διευθυντική-συντονιστική Ομάδα εθελοντών εκπαιδευτικών του «Δικτύου» θα δώσει την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 9-15 ετών να αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων και κλίσεών τους, σε τοπικές και υπερτοπικές δράσεις, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του σχολείου.

 

Η άτυπη αυτή εκπαίδευση θα μπορεί ξεκινάει μέσα στη σχολική αίθουσα αλλά θα επεκτείνεται και πέρα από τα όρια της τάξης, στη βιβλιοθήκη, τους αθλητικούς χώρους, το μουσείο και άλλες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. Το «Open Sesame» στο παρελθόν έχει ήδη δοκιμασθεί πιλοτικά με ομάδες παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών σε υποβαθμισμένες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, χάρη σε μια μικρή οικονομική υποστήριξη για την αγορά των αναγκαίων tablets από ιδιώτες φίλους του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Επείδη στη σύγχρονη κοινωνία κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού μαθησιακού κενού είναι βασικό δεδομένου η ανάπτυξη και ηστήριξη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού project. Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» θεωρεί το «Open Sesame» σημαντικό εργαλείο, ικανό να φέρει τα λιγότερο προνομιούχα παιδιά σε άμεση επαφή με εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών, που ως σήμερα αποτελούσαν το κρυφό πλεονέκτημα των μαθητών ορισμένων μόνο σχολείων. Ακόμη περισσότερο, μπορεί να προσφέρει την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα με ευρεία προοπτική, ανοιχτή στη διαφορετικότητα και χωρίς γεωγραφικά ή άλλα σύνοραΕνημέρωση: 15-03-2016 11:13 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι