Τα δικαιώματα του παιδιού είναι παιχνίδι


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στις μέρες μας και κυρίως στι δύσκολες εποχές που ζούμε η εκπαίδευση έχει ένα βασικό και διαμορφωτικό ρόλο πεποιθήσεων και αντιλήψεων. Είναι πρωταρχικό να εκπαιδεύουμε αλλά και να εξοικειώνουμε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία στην έννοια και την ουσιαστική σημασία του πολίτη, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. 

 

 


Για τα μικρά παιδιά η έννοια του δικαιώματος αλλά και της υποχρέωσης καθώς και η σημασία της οργανωμένης κοινωνικής ομάδας αποτελεί μία αφηρημένη και δυσνόητη έννοια που συχνά δεν μποορύν να κατανοήσουν έμπραχτα τη σημασία της. 

 

Ωστόσο είναι βασικό εκπαδιευτικό καθήκον να ενημερώσει και κυρίως να εξοικειώσει από την πρώτη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το νηπιαγωγείο τα παιδιά για τα δικαιώματά τους. Ο τρόπος που θα γίνει ευκολότερα κατανοητό αυτό το θέμα είναι μέσα από το παιχνίδι ρόλων, από την ανάγνωση σχετικών λογοτεχνικών βιβλίων, από τον προβληματισμό σε θέματα επικαιρότητας αλλά και μέσα από το παιχνίδι αναλογικό αλλά και ψηφιακό. 

 

Ο ιστoχώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παιδιά και εφήβους έχει αναπτύξει ένα λογισμικό που το παιδί μαθαίνει τα δικαιώματά του με ευχάριστο τρόπο. Απευθύνεται σε παιδιά από 0-12 και 13-18 ετών. Μία ευχάριστη παρέα που αποτελείται από στοχευμένους χαρακτήρες για κάθε δικαίωμα όπως η κουκουβάγια για την εκπαίδευση και ο σκύλος για την προστασία των ανηλίκων εισάγει τις έννοιες αυτές με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο. 

 

Το βασικό στοιχείο έιναι πως οι ηλικιακές ομάδες είναι από 0-12 και από 12-18 άρα γίνεται κατανοητό πως η πληροφόρηση για τα δικαιώματα ως λεκτική ενημέρωση υπάρχει από τη γέννηση του παιδιού ώστε να γίνει δυνατή πεποίθηση και μέσο θωράκισής του για το μέλλον. Ενημέρωση: 08-03-2016 20:32 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι