Καλοκαιρινές διαδικτυακές δραστηριότητες


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι καλοκαιρινοί μήνες για τους μαθητές και κυρίως για τα παιδιά σχολικής ηλικίας αποτελούν συνώνυμο της ξεκούρασης αλλά και της διακοπής των σχολικών δραστηριότητων. Ωστόσο, συχνά δημιουργούνται είτε εκπαιδευτικά camp, είτε ειδικά εγχειρίδια επαναλήψεων των γνωστικών αντικειμένων προκειμένου οι μαθητές να μην ξεχάσουν τα μαθήματά τους.
Όμως το βασικό είναι να ενισχυθεί η διάθεση για μάθηση και για περαιτέρω έρευνα θεμάτων που μπορεί να απασχόλησε τα παιδιά στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το καλοκαίρι είναι η καταλληλότερη εποχή όπου ένα παιδί και όχι μόνο μπορεί να ανακαλύψει σε βάθος διάφορα θέματα. Η Google δημιούργησε το Google Camp Νέο παράθυρο όπου χρησιμοποιώντας μόνο τον υπολογιστή ο χρήστης μπορεί να συμμετάσχει σε διαφορετικά παιχνίδια γνώσης και εμπειριών.
Δωρεάν διαδραστικά παιχνίδια, ποικίλες εφαρμογές και πολλά βίντεο μπορούν να πληροφορήσουν τους χρήστες για πολλά θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, το περιβάλλον και το σιάστημα.


Ενημέρωση: 13-07-2015 21:35 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι