Ένα σχολείο μόνο για το παιχνίδι


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΕίναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως πρέπει να αναδιοργανωθούν τα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων και να δοθεί έμφαση στο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης με δραστηριότητες πιο ελεύθερες και ανοικτές κυρίως όμως πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών.


Το παιχνίδι αποτελεί τον πιο αγαπημένο τρόπο μάθησης και ενασχόλησης των παιδιών αλλά και αντικείμενο μελέτης παιδαγωγών και ψυχολόγων για αιώνες. Το συμπέρασμα στο οποίο συγκλίνουν όλοι σε αντίθεση με τις διαφορετικές θεωρίες που μπορεί να αναπτύσσουν είναι πως το παιχνίδι αποτελεί το γνήσιο και αυθεντικό ενδιαφέρον των παιδιών. Ο ιστοχώρος PlayMaker School Νέο παράθυρο αποτελεί μία καινοτομία όπου ένα σχολείο βασίζει το ωρολόγιο πρόγραμμά του στο παιχνίδι. Σε παιχνίδια επιτραπέζια, σε ψηφιακά παιχνίδια, παιχνίδια εμβάθυσνης και παιχνίδια ρόλων. Μέσα από τον σχεδιασμό παιχνιδιών, τον κώδικα αλλά και τη χρήση του παιχνιδιού σε όλες τις μορφές του ως μέσο μάθησης διαμορφώνεται η καθημερινότητα των μαθητών στο σχολείο.Ενημέρωση: 06-07-2015 12:07 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι