Ψηφιακά περιβαλλοντικά παιχνίδια


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των κινητών συσκευών, των τηλεφώνων και των υπολογιστών έχει αυξηθεί από τα παιδιά μικρής ηλικίας τα οποία τα χρησιμοποιούν για να διασκεδάσουν αλλά και να να παίξουν με αυτά γεγονός που πυροδοτεί θετικές αλλά και αρνητικές συζητήσεις.
Είναι γεγονός πως πολλοί ανησυχούν και εγείρουν ερωτήματα για τη χρήση των συσκευών αυτών από παιδιά καθώς οδηγούνται στην αποξένωση από το φυσικό περιβάλλον και το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, πολλοί προβληματίζονται διατυπώνοντας την άποψη πως η τεχνολογία έχει αλλάξει και τον τρόπο διασκέδασης τον ελεύθερο χρόνο μας και σημαντικό θα είναι να αναστρέψουμε την αλλαγή αυτή σε μία δημιουργική ενασχόληση και παιγνιώδη μάθηση.
Όπως αναφέρεται στον ιστοχώρο Eco- Business Νέο παράθυρο τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα γνωριμίας και μάθησης μέσω παιχνιδιού για το περιβάλλον βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά παιχνίδια. Ειδικότερα, γίνεται εκτενή αναφορά στον εγχείρημα των Junior Explorers όπου χαρακτηρίζεται ως μία πλατφόρμα παιχνιδιού όπου τα παιδιά μαθαίνουν για το περιβάλλον αποκτώντας περιβαλλοντικές συνήθειες και κατανοώντας την αλυσιδωτή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.


Ενημέρωση: 25-11-2014 00:18 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι