Εκπαιδευτικοί με ...βραβεία


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η Lisa Nielsen είναι εκπαιδευτικός στη Νέα Υόρκη. Έχει κερδίσει πολλαπλά βραβεία κυρίως για τις καινοτόμες δράσεις της και ενέργειες για τη χρήση της Τεχνολογίας στη σχολική τάξη αλλά και για την έμπρακτη εφαρμογή της διδασκαλίας της με συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου.
Συγκεκριμένα, η Lisa Nielsen τιμήθηκε ως Δάσκαλος της Χρονιάς ενώ ήταν και υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου εκπαιδευτικού που χρησιμοποίησε την Τεχνολογία στην σχολική αίθουσα. Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις στην εκπαιδευτική κοινόηττα υπηρετώντας σε διδακτικά αλλά και διοικητικά στρατηγικά σημεία της εκπαίδευσης. Υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης.
Επισυνάπτεται το προσωπικό της ιστολόγιο όπου αναφέρει τους τρόπους που η ίδια χρησιμοποίησε τα συνεργατικά εργαλεία και γενικότερα την τεχνολογία αλλά που φιλοξενεί συγχρόνως και τις απόψεις της για την τεχνολογική εκπαίδευση σήμερα.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια θεματικά πεδία του πολύ ενδιαφέροντος ιστολογίου όπως άρθρα, προτεινόμενα βιβλία, wiki και η χρήση τους καθώς και θεματική ενότητα για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στην τάξη.


Ενημέρωση: 27-05-2011 16:45 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι