Ψηφιακές δεξιότητες από μικρή ηλικία


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι πλέον αναμφισβήτητο γεγονός πως από τη γέννησή τους τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ποϊόντα του ψηφιακού κόσμου θεωρώντας τα ως αναπόσπαστα μέρη της πραγματικότητας και της καθημερινότητάς τους.


Επειδή αυτό αποτελεί γεγονός είναι σημαντικό η εξοικείωση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα άλλα και η εκμάθηση των σωστών συμπεριφορών χρήσης και λειτουργίας των ψηφιακών μέσων αλλά και των ψηφιακών προϊόντων που με τη σειρά τους και τα παιδιά θα παράγουν να ξεκινάει από την οικογένεια αλλά και από το σχολείο. Γνωρίζοντας από μικρή ηλικία τη σωστή ψηφιακή συμπεριφορά σε σχέση με τις αναρτήσεις του αλλά και σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης μεγαλώνοντας θα εξελιχθούν σε υπεύθυνους ψηφιακούς χρήστες του μέλλοντος. Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος το DIY (https://diy.org/about) είναι νέος χώρος εστιασμένος στη χρήση από παιδιά για διαμοιρασμό και ανέβασμα φωτογραφιών. Οι γονείς καθοδηγούν τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της πλοήγησης και της χρήσης και είναι ένας κοινός ιστοχώρος ψηφιακής διάδρασης γονέων και παιδιών.Ενημέρωση: 23-06-2014 19:55 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι