Το βίντεο στη σχολική αίθουσα


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός ή όπως πιο συχνά ονομάζεται ο γραμματισμός στα μέσα είναι πλέον βασικός εκπαιδευτικός στόχος όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αφού παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είναι χρήστες, καταναλωτές αλλά και παραγωγοί οπτικοακουστικών εργων.


Η χρήση του βίντεο στη σχολική αίθουσα και στην εκπαιδευτική διαδικασί έχει πλέον αποδείξει πως ευνοεί τις συνθήκες μάθησης δίνοντας στους μαθητές ένα πιο ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν. Πλέον το βίντεο δεν χρησιμοποιείται μόνο ως ένα εποπτικό μέσα αλλα δίνει τη θέση του σε ένα εργαλείο μάθησης, δημιουργίας και καινοτομίας στα χέρια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Στο άρθρο της Amy Erin Borovoy παρουσιάζονται 8 διαδιραστικά εργαλεία χρήσης, επεξεργασίας και δημιουργίας του βίντεο που μποορύν να αξιοποιηθούν στην σχολική αίθουσα.
Έτσι γίνεται αναφορά στο νέο και διαδραστικό Zaption όπου οι μαθητές μποορύν να προσθέσουν σε βίντεο υπερσυνδέσμους και σχολιασμούς καθώς και στη δοκιμαστική έκδοση του YouTube's Questions Editor όπου στα γνωστά βίντεο του youtube μπορεί πλέον να προστεθεί παό τους χρήστες ερωτήσεις ή ακόμα και κουίζ.Ενημέρωση: 17-02-2014 07:03 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία