Εναλλακτικό ...blogging


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η δημιουργία και η διατήρηση ιστολογίου έχει γίνει μία από τις αγαπημένες συνήθειες μικρών και μεγάλων. Το ιστολόγιο είναι μία δημοφιλής δραστηριότητα στο διαδίκτυο η οποία έχει γίνει αποδεκτή και ως ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.


Εκαπιδευτικά ιστολόγια εκπαιδευτικών ή μαθητών, τάξεων και σχολείων κατακλύζουν μαζικά τα σχολικά δίκτυα, προφανώς γιατί είναι μία διαδικασία δημιουργική που επιτρέπει την έκφραση και επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών.
Εκτός από το ιστολόγιο όμως ο Terry Heick,μας προτείνει στο άρθρο του 8 διαφορετικά εναλλακτικά εργαλεια του ιστολογίου που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνω΄σεις τνω μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και να τους ωθήσουν να δημιουργήσουν με διαφορετικά εργαλεία άρα και με διαφορετικούς τρόπους εργασίας.
Μερικά από τα εργαλεία που προτείνει είναι το storify, το storybird τα οποία είναι κατάλληλαη εργαλεία για τη δημιουργία ιστοριών και την καταγραφή γεγονότων και συμβάντων.
Εργαλεία όπως το oneword ή το ohlife είναι πιο συνοπτικά εργαλεία γραφής με πιο ελεύθερους τρόπους έκφρασης.
Τέλος, προτείναι και γνωστά εργαλεία που συνδυάζουν τη χρήση φωτογραφίας ή εικόνας σε συνδυασμό με κείμενο όπως το glogster ή to instagram.Ενημέρωση: 02-05-2013 11:44 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία