9 Συλλογικά μέσα και εργαλεία


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε νέα συλλογικά μέσα και εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται και εξελίσσονται συνεχώς. Άλλωστε διανύουμε την εποχή της συλλογικότητας και της συμμετοχικότητας.


Μέσα σε όλη αυτήν την ανάπτυξη και βέβαια εξέλιξη των γνωστών αλλά και των νέων εργαλείων είναι λογικό αφενός να μην μπορεί κανείς να τα γνωρίζει όλα, αφετέρου κάποιο λιγότερα δημοφιλή εργαλεία να έχουν παραγκωνιστεί.
Στο άρθρο του Sol Shaikh παρουσιάζονται 9 εργαλεία που ίσως να μην είναι τόσο γνωστά όπως το Screenleap όπου πολύ εύκολα μπορείς να μοιραστείς την οθόνη του υπολογιστή σου με άλλους ή το Lino όπου ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα ψηφιακό post it προκειμένου να μπορεί κανείς να κρατήσει σημειώσεις όπου και αν είναι.
Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα εργαλεία που ίσως δεν είναι τόσο γνωστά αλλά αξίζει να παρουσιαστούν και βέβαια έχουν χρηστικότητα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε βαθμίδας.Ενημέρωση: 22-08-2012 20:37 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία